IN 1000 TỜ RƠI A5

Thông số chung:

IN 1.000 TỜ RƠI A5 / 01 NỘI DUNG

Kỹ thuật in: In offset 4 màu

Kích thước chuẩn: 15cm X20cm (+(-) 1mm)

Giấy in: Coucher

Định lượng: 150gsm

Gia công: không cán màng

Thời gian có hàng: 2 ngày kể từ ngày thanh toán và duyệt file in

Xem bảng giá in tờ rơi A5 mới nhất luôn được cập nhật tại đây